Abort · Betraktelser

När fri abort är en kvinnofälla

Här har vi en professor i etik som har skrivit några ord om hur abort kanske inte är lika mycket kvinnans fria val som det utger sig för att vara här i Sverige, samt hur abortdebatten är värd komplexitet.

“Jag misstänker att även vi i Sverige ensidigt betraktar abort som den enskilda kvinnans fria val, men skälen till kvinnans val är kanske inte så fritt som det förutsätts. Orsakerna till ofrihet och påtryckningar kan vara sociala eller kulturella, såsom att kvinnan är väldigt ung, att barnet har Downs syndrom eller att familjen hellre vill ha en pojke än en flicka eller tvärtom. Debatter om abort är värd den komplexitet som frågan innebär, bortom skyttegravarnas för eller emot.”
– Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik vid Teologiska högskolan Stockholm
Länk till citerad krönika här (Timbro)

Jag vet inte hur många kvinnor jag har sett på internetforum som pressats hårt till abort av familj men framförallt av pappan till barnet. Jag vet inte hur många trådar jag läst där kvinnan säger att hon egentligen inte vill göra abort, men funderar på att göra det för någon annan vuxen persons skull, och på grund av de saker som den/de övertygar henne kommer hända om hon inte gör abort. Vanligt är att hon får höra att de/hon inte har tillräckligt att erbjuda barnet hon bär. Detta är inte girlpower. Detta är övergrepp. Och de som tror att det är ovanligt tror fel (tror dock att få är såpass verklighetsfrånvända).

EDIT: Här är ett inlägg som jag skrev angående just en sådan situation. Jag undrar hur det gick. Jag hoppas att de mår bra. Gud vet.

0 thoughts on “När fri abort är en kvinnofälla

  1. Förstår hur du menar, men håller inte riktigt med om att det är fri abort som är en kvinnofälla. Det är samhället som är kvinnofällan.
    Så länge vi lever i det här kvinnofientliga samhället behövs abort tyvärr enligt min mening.
    Visst borde samhället förändras, men att ta bort relativt fri abort är att börja i fel ände enligt mig.

    1. Det här handlar inte om att kriminalisera abort. Jag är så trött på att alla samtal och alla problem man pekar på ska riktas om till att handla om ”aborträtt vs. abortförbud”. Släpp det. Fri abort används förtryckande mot kvinnor. Det är ett enormt problem. Håll den tanken utan att tänka på det som att abortförbud skulle vara lösningen. Se problemet. Självklart är abort endast ett symtom på förtryck mot kvinnan. Det är aldrig lösningen på det problemet, vare sig man förbjuder eller tillåter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *