11 thoughts on “I söndags var det dop!

  1. Jag har försökt finna mod till att döpa mig i säkert 1 år. Det är inte tron som brister, utan modet att gå från bänken längst bak i kyrkan till att ställa sig längst fram inför publik. Jag är feg.
    Men när du på ut detta, då fann jag mod. Jag anmälde mig direkt, och idag ska jag döpas!

Comments are closed.